YASALAR

YASALAR

avatar

(12-1990)Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

avatar

(17-1986) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası.

avatar

(39-2009) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası

avatar

(40-2011) Öğrenci Affı Değişiklik Yasası

avatar

(65-2005-2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası