PROTOKOLLER

PROTOKOLLER

avatar

KKTC-TC Milletlerarası Anlaşmaya Ek Protokolü

avatar

KKTC-TC Milletlerarası Anlaşma Protokolü

avatar

MEKB ve GKK Yükseköğrenim Askerlik Tecili

avatar

TC-KKTC Arasında Sağlık Alanında Protokol

avatar

Engelli Öğrencilerin Desteklenmesi Protokolü

avatar

Yakın Doğu Üniversitesi e-Study Box Protokolü

avatar

YÖDİD-EĞitim Ortak Hizmetler İşbirliği Protokolü

avatar

YÖDİD-Uluslararası Final Üni. İşbirliği Protokolü

avatar

YÖDİD-YDÜ Toplusal Araştırma ve Geliştirme Merkez

avatar

KKTC MEB ile Trakya Üni. İşbirliği Protokolü