Üni. Stratejik Planlarının Hazırlanması Genelge

Üni. Stratejik Planlarının Hazırlanması Genelge

Üniversitelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Hakkında Genelge