avatar

ÖĞRENCİLER İÇİN AF GELİYOR

 

Cumhuriyet Meclisi’nde, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler için uygulanacak olan af konusu, ivedilik kazandı.  

 

Cumhuriyet Meclisi’nin 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaya sunuldu. Tezkere, Genel Kurul’da oybirliğiyle kabul edildi.

Gerekçe: Bu Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam: Hazırlık sınıfları dahil, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü ve sanatta yeterlilik öğrenimi gören ve bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce başarısızlık, ekonomik sebepler veya kendi isteğiyle yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilenler ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler ve bir program kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar dahil olmak üzere her yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşlarını kapsar. Bu yasadan Atatürk Öğretmen Akademisi’nden ilişiği kesilen öğrenciler de yararlanabilirler.

Kapsam Dışı Olanlar:

·      Ulusal güvenlik açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ihraç edilen ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişi yasaklanan,

·      YÖK tarafından tanınmayan üçüncü ülke üniversitelerinden KKTC üniversitelerine yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişi iptal edilip kaydı silinen öğrenciler,

·      Kendi ulusal yasasına göre terör suçundan mahkûm olanlar veya affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olan kişiler bu yasadan yararlanamazlar.

Yasanın Kapsam Süresi: Yasa kapsamında olan kişilere, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık süre içerisinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde kendilerine yükseköğrenimlerini tamamlama hakkı verilir.

Özel Durumu Olan Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler: Yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen, işbu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan erkek öğrenciler, hamile olan kadın öğrenciler ve Covid-19 vb. virüs salgıları nedeniyle pandemi dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve/veya öğrencinin bulunduğu ülkede giriş-çıkışların yasaklanması durumunda KKTC’ye giriş yapamayan öğrencilerin başvuru süreleri işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile düzenlenmiştir.

·      Askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden bir yıl içinde

·      Hamile olan kadın öğrenciler, doğum yapmalarından itibaren ilk altı ayın bitimini takip eden bir yıl içinde

·      Pandemi ve/veya doğal afet ve/veya salgın vb. nedenlerden ötürü yurtdışına giriş ve çıkışların engellendiği ve/veya kısıtlandığı durumlarda, giriş ve çıkışlarının açıldığı ve/veya serbest olduğu tarihi takip eden bir yıl içinde ilgili üniversiteye başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yürürlüğe Giriş: Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


Yayın Tarihi: 29 Oct 2022