avatar

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) Hakkında

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere 2010 yılında yaptığımız girişimler sonucunda, KKTC kolejlerinde eğitim gören (A level) öğrencilerin, Türkiye’deki üniversitelere kabulü; üçüncü ülke vatandaşlarına tanınan ‘Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ doğrultusunda yapılmaya başlandığı bilginizdedir.

Bu esaslar çerçevesinde Türkiye üniversitelerinin bazıları A level sonuçları ile bazıları ise kendi bünyesinde Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yaparak uluslararası öğrencileri programlarına yerleştirmektedirler.

Ancak bu yıl, YÖK tarafından, üniversitelere alternatif bir seçenek olması amacıyla, ÖSYM bünyesinde merkezi bir TR-YÖS sınavının yapılmasına karar verilmiştir. Bu sınav üniversitelere, TR-YÖS 2023 sınavının kılavuz kitapçığında yer alan 1.1 maddesi uyarınca, tavsiye niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda T.C. üniversiteleri yabancı uyruklu öğrenci kabulünde; isterse TR-YÖS sınavını, isterse daha önceden uygulanan uluslararası öğrenci kabul esasları doğrultusunda belirledikleri kabul koşullarıyla öğrenci alımına devam edebileceklerdir.

           KKTC kolejlerinde eğitim gören A level öğrencilerimizin, TR-YÖS sınavına girmeden, önceden olduğu gibi T.C. üniversitelerine kabul edilme hakları, TR-YÖS 2023 sınavının klavuz kitapçığında yer alan 1.7 maddesi ile teyit edilmiştir.  

           “1.7. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci kabulünde uygulanacak; ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, üniversite tarafından yapılan sınav vb. öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemler ve bunların en düşük puanlarının da yer aldığı esaslar, ilgili yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında "Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu"nda yer alacaktır. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen, başvuru şartına sahip lise son sınıfta ya da mezun durumda olan adaylardan, üniversiteler tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca da uygun görülen sınav ve puanlara (YÖS, Abitur, SAT, IB gibi) sahip olanlar, bu belgeleri ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeleriyle doğrudan üniversiteye başvurdukları takdirde üniversite tarafından değerlendirmeye alınacaktır.”

           Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, öğrencilerimizin TR-YÖS sınavına girmesi tamamen isteğe bağlıdır ve bu sınav öğrencilere alternatif bir YÖS sınav seçeneği yaratmıştır.

TR-YÖS sınavının KKTC’de yapılacak olması, öğrencilerimize pozitif bir yarar sağlayacaktır.

           Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından öğrencilerimize her yıl verilen YTB kontenjanlarının yerleştirilmesinde, A level sonuçlarının kullanılmasına devam edilecektir.  

           Özetle belirtmeliyiz ki;

1.    2010 yılından bugüne yapılan uygulamalar aynen devam edecektir.

2.    TR-YÖS sınavına giriş öğrencilerin isteğine bağlıdır.

3.    TR-YÖS sınavına giren öğrencilerin, (üniversitelerin TR-YÖS’ü kabul etmesi durumunda) üniversitelerin  kendi bünyesinde yapacağı YÖS sınavlarına tek tek girme zorunluluğu olmayacaktır.

4.    TR-YÖS sınavı Lefkoşa’da yapılacaktır ve sonuçları 2 yıl geçerliliğini koruyacaktır.

Bu bağlamda yukarıda verilen bilgiler dışında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberlerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın; E.75850160-301.02.02-87652 sayılı 24.11.2021 tarihli yazısı ve E.758501060-301-02.02.88261 sayılı ve 27.11.2021 tarihli yazısı, öğrencilerimizin MYÖS sınavına girmesini zorunlu hale getirilmişti. Ancak Bakanlığımız tarafından yapılan girişimler doğrultusunda bu zorunluluk, YÖK Başkanlığı’nın E.78850160-301.02.02-95325 sayılı ve 23.12.2021 tarihli yazısı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonrasında oluşan son durum yukarıda özetlediğimiz koşulları taşıyan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) Kılavuzunda yer almaktadır.

 


Yayın Tarihi: 28 Nov 2022