avatar

2022-2023 KKTC İÇİN BELİRLENEN YKS KONTENJANLARI YAYINLANDI

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KKTC İÇİN BELİRLENEN YKS LİSANS, ÖN LİSANS, ÖZEL YETENEK VE YÜKSEK LİSANS, DOKTORA KONTENJANLARI

 

 

           2022-2023 eğitim-öğretim yılı için Bakanlığımız, Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışma sonucunda ve öğrencilerimizin talepleri alınarak “T.C. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK)” iletilen KKTC kontenjan taleplerimiz YÖK Genel Kurulunda incelenmiş ve  KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için (çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde  183, önlisans düzeyinde 85, özel yetenek düzeyinde 39, yüksek lisans düzeyinde 32 ve doktora düzeyinde 26 kontenjan ayrılması uygun görülerek tarafımıza bildirilmiştir.

 

           KKTC için ayırılan lisans ve ön lisans kontenjan alan ve üniversiteleri YKS 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK, kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir.

 

Özel yetenek, yüksek lisans, doktora düzeyinde kontenjanlara başvuracak adayların Bakanlığımız Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden uygunluk belgesi alması gerekmektedir. Uygunluk belgesi alacak adaylar; KKTC Kimlik Fotokopisi, KKTC Lise Diploması Fotokopisi ve İkametgah Belgeleri ile MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkşiler Dairesi’ne başvurabilirler. Lisans ve ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adayların ise Bakanlığımızdan uygunluk belgesi almasına gerek yoktur. Lisans ve ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar YKS 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan tercihlerini yapabilirler.

           

 KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için belirlenen kontenjan alan, sayı ve üniversiteler tablolarda gösterildiği gibidir.

            

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 


Yayın Tarihi: 05 Jul 2022